Kimonos

'Antiqua Kimono' by Susan McGehee

Antiqua Kimono

'Avalon II Kimono' by Susan McGehee

Avalon II Kimono

'Blue Moon Kimono' by Susan McGehee

Blue Moon Kimono

'Caprice Kimono' by Susan McGehee

Caprice Kimono

'Circe Kimono' by Susan McGehee

Circe Kimono

'Conjurer Kimono' by Susan McGehee

Conjurer Kimono

'Empress Kimono' by Susan McGehee

Empress Kimono

'Jacaranda Kimono' by Susan McGehee

Jacaranda Kimono

'Jubilation Kimono' by Susan McGehee

Jubilation Kimono

'Jubilee Kimono' by Susan McGehee

Jubilee Kimono

'Kyoto Kimono' by Susan McGehee

Kyoto Kimono

'Legends Kimono' by Susan McGehee

Legends Kimono

'Madrigal Kimono' by Susan McGehee

Madrigal Kimono

'Mahjong Mama Kimono' by Susan McGehee

Mahjong Mama Kimono

'Morning Star Kimono' by Susan McGehee

Morning Star Kimono

'Paragon Kimono' by Susan McGehee

Paragon Kimono

'Relic Kimono' by Susan McGehee

Relic Kimono

'Saturday's Child Kimono' by Susan McGehee

Saturday's Child Kimono

'Seashell Kimono' by Susan McGehee

Seashell Kimono

'Selene Kimono' by Susan McGehee

Selene Kimono

'Vulcan Kimono' by Susan McGehee

Vulcan Kimono

'Wild Thing Kimono' by Susan McGehee

Wild Thing Kimono

'Wing Wang Doodle Kimono' by Susan McGehee

Wing Wang Doodle Kimono

'Zephyr Kimono' by Susan McGehee

Zephyr Kimono